Loading
ქარ
Eng
ქარ
Eng

სიახლეები

სიახლეები

საჯარო სამსახურის რეფორმა
საჯარო სამსახურის ბიურომ სახელმწიფო უწყებების იურიდიული დეპარტამენტების წარმომადგენლებს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის 5 თავი გააცნო