• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


HR ფორუმი
დეკემბერი 19, 2018

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს ინიციატივითა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით, მიმდინარე წლის 17-18 დეკემბერს გაიმართა HR ფორუმი, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორის ადმინისტრაციისა და სამინისტროების ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის წარმომადგენლები.
ვრცლად →
საჯარო სამსახურის ბიუროსა და „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“-ს წარმომადგენლების შეხვედრა შშმ პირების საჯარო სამსახურში დასაქმების თაობაზე
ნოემბერი 30, 2018

მიმდინარე წლის 26 ნოემბერს, საჯარო სამსახურის ბიუროში გაიმართა შეხვედრა ა(ა)იპ - „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“-ს წარმომადგენლებთან.
შეხვედრის ფარგლებში, განხილულ იქნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დასაქმების საკითხი საჯარო სამსახურში. მხარეებმა იმსჯელეს დასაქმების თანაბარ შესაძლებლობებზე, აღნიშნული მიმართულებით არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებზე.

ვრცლად →
შეფასების პროცესის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოები
ნოემბერი 27, 2018

გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის UK aid -ის ხელშეწყობით, საჯარო სამსახურის ბიუროს ჩართულობით შეიქმნა შეფასების პროცესის ორი მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო. პუბლიკაციების მიზანია საჯარო დაწესებულებებში პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ცნობიერების ამაღლების გზით მიმდინარე შეფასების პროცესის ხელშეწყობა.
ვრცლად →