• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


საჯარო სამსახურის ბიურომ ეთიკისა და ღირებულებების საკითხებზე საერთაშორისო მრგვალ მაგიდას უმასპინძლა
მაისი 8, 2019

საჯარო სექტორში ეთიკის საკითხებთან დაკავშირებული გამოწვევები და მათი გადაწყვეტის გზები იქნა განხილული საერთაშორისო მრგვალ მაგიდაზე, სადაც საჯარო სამსახურის ბიურომ უკრაინელ და მოლდოველ კოლეგებს უმასპინძლა.
ვრცლად →
სასწავლო დაწესებულებების მიერ 2019 წლის 8 მაისის მდგომარეობით შემოთავაზებული სასწავლო პროგრამების სია
მაისი 8, 2019

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 22 მაისის #242 დადგენილების მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ 2019 წლის 8 მაისის მდგომარეობით სასწავლო დაწესებულებების მიერ საჯარო სამსახურის ბიუროში წარმოდგენილი სასწავლო პროგრამების ჩამონათვალს.
ვრცლად →
საჯარო სამსახურის ბიურომ ეთიკისა და ღირებულებების საკითხებზე საერთაშორისო მრგვალ მაგიდას უმასპინძლა
მაისი 8, 2019

საჯარო სექტორში ეთიკის საკითხებთან დაკავშირებული გამოწვევები და მათი გადაწყვეტის გზები იქნა განხილული საერთაშორისო მრგვალ მაგიდაზე, სადაც საჯარო სამსახურის ბიურომ უკრაინელ და მოლდოველ კოლეგებს უმასპინძლა.
ვრცლად →
საჯარო სამსახურის ბიურომ ეთიკისა და ღირებულებების საკითხებზე საერთაშორისო მრგვალ მაგიდას უმასპინძლა
მაისი 8, 2019

საჯარო სექტორში ეთიკის საკითხებთან დაკავშირებული გამოწვევები და მათი გადაწყვეტის გზები იქნა განხილული საერთაშორისო მრგვალი მაგიდის ფარგლებში, რომელზეც საჯარო სამსახურის ბიურომ უკრაინელ და მოლდოველ კოლეგებს უმასპინძლა.
ვრცლად →