• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


ID ბარათების ინტეგრაცია საჯარო სამსახურში დასაქმების ვებ-გვერდზე - www.hr.gov.ge
თებერვალი 18, 2012

საჯარო სამსახურის ბიურომ დასაქმების ვებ-გვერდ www.hr.gov.ge- ზე ID ბარათებით რეგისტრაცია დანერგა. ეს სიახლე სამსახურის მაძიებლებს გაუადვილებს საიტზე საკუთარი მონაცემების განთავსებას და ხელს შეუწყობს დასაქმების პროცესის გამარტივებას.
ვრცლად →
„ცოდნის გაცვლის კამპანიის“ პრეზენტაცია
თებერვალი 15, 2012

საჯარო სამსახურის ბიურომ „ცოდნის გაცვლის კამპანიის“ პრეზენტაცია გამართა. პროექტი ემსახურება ადამიანური რესურსების მართვის წარმატებული სისტემების გავრცელებას საჯარო დაწესებულებებში. პროგრამაში მონაწილეობას იღებენ...
ვრცლად →
საჯარო მოხელეთა ტრეინინგი ლიდერულ უნარებში
თებერვალი 3, 2012

სახელმწიფო უწყებების შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფების უფროსები ლიდერული უნარების ტრეინინგს დაესწრნენ, რომელიც საჯარო სამსახურის ბიუროს ინიციატივითა და USAID-ის დემოკრატიული მმართველობის პროგრამის მხარდაჭერით განხორციელდა.
ვრცლად →
დასრულდა საჯარო მოხელეთა ტრეინინგი ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯმენტში
იანვარი 28, 2012

ტრეინინგი ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯმენტში წარმატებით დასრულდა; აღნიშნულის ფარგლებში სახელმწიფო დაწესებულებების ადამიანური რესურსების მართვის სამოცამდე მენეჯერი გადამზადდა.
ვრცლად →