• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


დასრულდა საჯარო მოხელეთა ტრეინინგი ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯმენტში
იანვარი 28, 2012

ტრეინინგი ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯმენტში წარმატებით დასრულდა; აღნიშნულის ფარგლებში სახელმწიფო დაწესებულებების ადამიანური რესურსების მართვის სამოცამდე მენეჯერი გადამზადდა.
ვრცლად →
კარლ–ფრიდრიხ გორდელერის კოლეჯის პროგრამა ეფექტური მმართველობისათვის
იანვარი 27, 2012

"გორდელერის კოლეჯი დემოკრატიული მმართველობისათვის" იწვევს საჯარო ან საზოგადოებრივ სექტორში მოღვაწე ახალგაზრდა ხელმძღვანელებს კვალიფიკაციის ასამაღლებელ სამ–კვირიან საერთაშორისო პროფესიული განვითარების პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად.

ვრცლად →
საჯარო მოხელეთა ტრეინინგი ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯმენტში
იანვარი 24, 2012

საჯარო სამსახურის ბიუროსა და USAID-ის დემოკრატიული განვითარების პროგრამის ფარგლებში, 24-დან 28 იანვრის ჩათვლით, დაიწყო საჯარო მოხელეთა გადამზადება ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯმენტში.

ვრცლად →
საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის შეხვედრა კავკასიის უნივერსიტეტში
დეკემბერი 14, 2011

2011 წლის 14 დეკემბერს, საქართველოს კავკასიის უნივერსიტეტში, საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის ირაკლი კოტეტიშვილისა და კავკასიის მართვის სახელმწიფო სკოლის სტუდენტების შეხვედრა შედგა.

ვრცლად →