• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


ელექტრონული პროგრამების დანერგვა სახელმწიფო უწყებებში
მარტი 20, 2012

მთავრობის დადგენილებით, მიმდინარე წლის თებერვლიდან, სახელმწიფო უწყებებს, შემუშავებული მინიმალური სტანდარტების საფუძველზე, ელექტრონული საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის სისტემების შემუშავება და დანერგვა ან უკვე არსებული პროგრამების ერთიან სტანდარტზე მორგება დაევალათ.

ვრცლად →
საჯარო მოხელეთა ტრენინგი პროფესიულ ეთიკაში
მარტი 13, 2012

საჯარო სამსახურის ბიუროსა და USAID-ის პროგრამის „დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში“ ფარგლებში „კონსულტაციისა და ტრეინინგის ცენტრ CTC“–ში სახელმწიფო უწყებების შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსები საჯარო მოხელის პროფესიული ეთიკის დისციპლინაში გადამზადდნენ.

ვრცლად →
„ცოდნის გაცვლის კამპანია“ - საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების შეხვედრები
მარტი 8, 2012

მიმდინარე წლის 6–7 მარტს ,,ცოდნის გაცვლის კამპანიის“ ფარგლებში დაგეგმილი საუკეთესო პრაქტიკის გასაზიარებელი შეხვედრები გაიმართა.

ვრცლად →
ტრენინგი საზოგადოებასთან ურთიერთობასა და მარკეტინგულ კომუნიკაციებში
მარტი 1, 2012

სახელმწიფო უწყებების პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის თანამშრომლები (პრეს-სპიკერები, პრეს-მდივნები) საჯარო სამსახურის ბიუროსა და USAID-ის პროგრამის „დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში“ ფარგლებში...

ვრცლად →