• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


დაძმობილების პროექტის მმართველი კომიტეტის შეხვედრა
ივლისი 15, 2019

საჯარო სამსახურის ბიუროსა და ლიეტუვას რესპუბლიკის სამთავრობო უწყებებს შორის მიმდინარე დაძმობილების პროექტის მმართველმა კომიტეტმა გასული 3 თვის შედეგები შეაჯამა.
ვრცლად →
კონფერენცია-„იურიდიული განათლება პროფესიული წარმატებისთვის“
ივლისი 3, 2019

აუცილებელია საჯარო სამსახურში დასაქმებული იურისტი ფლობდეს ქვეყნის საგარეო კურსის შესახებ საბაზისო ცოდნას და ამ ცოდნას განათლების ეტაპზე იღებდეს. აუცილებელია სამართლებრივ საკითხებზე მომუშავე მოხელე გათვითცნობიერებული იყოს ქვეყნის საერთაშორისო კურსისა და ევროატლანტიკური სტანდარტების თაობაზე შესაბამისი მიმართულებით - ეკატერინე ქარდავა
ვრცლად →
გ. რობაქიძის უნივერსიტეტთან ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის საჯარო სამსახურის ბიუროს სერტიფიკატი გადაეცა
ივნისი 28, 2019

სტუდენტების დასაქმების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის საჯარო სამსახურის ბიუროს განსაკუთრებული მადლობა გამოეცხადა.
ვრცლად →
შეფასების სისტემა ქმნის მუშაობის დასავლურ კულტურას - ეკატერინე ქარდავა
ივნისი 24, 2019

ეკატერინე ქარდავამ აღნიშნა, რომ შეფასების სისტემა არ უნდა იყოს აღქმული, როგორც რაიმე სადამსჯელო მექანიზმი, პირიქით, ეს უნდა გახდეს მოტივატორი დაქვემდებარებული თანამშრომლებისთვის და ქვეყნის სამსახურში მათი პროფესიონალიზმისა და მზადყოფნის ერთგვარი ინდიკატორი.
ვრცლად →