• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


ტრენინგი ელექტრონულ მმართველობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
ივლისი 4, 2013

საქართველოს მთავრობის კანცელარიის, საჯარო სამსახურის ბიუროსა და ევროკავშირის პროგრამის ,,ელექტრონული მმართველობის ხელშეწყობა საქართველოში’’ ორგანიზებით მიმდინარეობს ტრენინგი ელექტრონულ მმართველობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
ვრცლად →
ტრენინგ პროგრამა საჯარო სამსახურში კადრების მოზიდვის და შერჩევის თემაზე
ივლისი 2, 2013

საჯარო სამსახურის ბიუროსა და საქართველოს მთავრობის კანცელარიის მიმართვის საფუძველზე NATO-ს პროფესიული განვითარების პროგრამის მიერ ჩატარდა ტრენინგ პროგრამა კადრების მოზიდვის და შერჩევის თემაზე.
ვრცლად →
კვლევა: ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკის მიმოხილვა საჯარო სამსახურებში: ამერიკის შეერთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო, თურქეთი, გერმანია და საქართველო
ივნისი 21, 2013

საჯარო სამსახურის ბიურომ ჩაატარა კვლევა სხვადასხვა ქვეყნის საჯარო სამსახურებში ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკის მიმოხილვასთან დაკავშირებით. კვლევაში ყურადღება გამახვილებულია იმაზე, თუ რამდენად ცენტრალიზებულია ადამიანური რესურსების მართვა პერსონალის შერჩევის და შერჩევის მოთხოვნების თვალსაზრისით.
ვრცლად →
საჯარო სამსახურის ბიურომ გაეროს პრესტიჟულ კონკურსში გაიმარჯვა
ივნისი 20, 2013

საჯარო სამსახურის ბიუროს “თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების ელექტრონულმა სისტემამ” გაიმარჯვა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებულ საჯარო სამსახურის პრესტიჟულ კონკურსზე ნომინაციაში: “კორუფციის პრევენცია და დამარცხება საჯარო სამსახურში”.
ვრცლად →