• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


მონღოლეთის სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტი საჯარო სამსახურის ბიუროში
სექტემბერი 13, 2012

დღეს საჯარო სამსახურის ბიუროს მონღოლეთის სამთავრობო დელეგაციის წარმომადგენლები ეწვივნენ. დელეგაცია საქართველოში IFC-ის ორგანიზებით E-governance -ის სისტემის გაცნობის მიზნით სტუმრობს. დელეგაციის წევრები გაეცნენ...

ვრცლად →
NATO-ს ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკის გაზიარება
სექტემბერი 12, 2012

დღეს ცოდნის გაცვლის კამპანიის ფარგლებში მორიგი სემინარი გაიმართა. ცოდნის გაცვლის კამპანია საჯარო სამსახურის ბიუროს ინიციატივითა და NATO-საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამის (PDP) მხარდაჭერით ხორციელდება.

ვრცლად →
იაპონიის ინსტიტუტის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები პოლიტიკურ მეცნიერებებში
აგვისტო 13, 2012

იაპონიის ეროვნული სასწავლო ინსტიტუტი პოლიტიკური მეცნიერებებისთვის (GRIPS) აცხადებს სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებს 2013–2014 სასწავლო წლისთვის. GRIPS–ის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამა...

ვრცლად →
საჯარო სამსახურის სფეროში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებები
აგვისტო 2, 2012

საქართველოს პარლამენტმა 2012 წლის 29 ივნისს ცვლილებები შეიტანა საქართველოს კანონებში ,,საჯარო სამსახურის შესახებ’’ და „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“. ცვლილებების პროექტი შემუშავდა...
ვრცლად →