• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


საჯარო სამსახურის რეფორმის დონორთა პირველი საკოორდინაციო შეხვედრა გაიმართა
მაისი 17, 2013

საჯარო სამსახურის ბიუროსა და NATO–ს სამეკავშირეო ოფისის ორგანიზებით საჯარო სამსახურის რეფორმის დონორთა პირველი საკოორდინაციო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის ძირითადი მიზანი იყო რეფორმასთან დაკავშირებული თემების, კერძოდ, მიღწეული წარმატებების, დონორებთან თანამშრომლობის საკითხის და საჯარო სამსახურის ბიუროს წინაშე არსებული გამოწვევების განხილვა.
ვრცლად →
ირაკლი კოტეტიშვილმა მონაწილეობა მიიღო მსოფლიო ბანკის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში: თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების სისტემების ეფექტურობის გაზრდა
მაისი 14, 2013

საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსმა ირაკლი კოტეტიშვილმა მონაწილეობა მიიღო სტამბულში მსოფლიო ბანკის მიერ ორგანიზებულ მესამე კონფერენციაზე - "თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარირების სისტემების ეფექტურობის გაზრდა".
ვრცლად →
საჯარო სამსახურის ბიუროს კომენტარები „სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების რეკომენდაციებზე OGP-ის სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით“
თებერვალი 22, 2013

2012 წელს “პარტნიორობა ღია მმართველობისთვის” Open Government Partnership (OGP) წევრების პირველი წლიური შეხვედრის დროს ბრაზილიაში, საქართველოს მთავრობამ წარადგინა სამოქმედო გეგმა და აიღო კონკრეტული ვალდებულებები...
ვრცლად →
კარლ–ფრიდრიხ გორდელერის კოლეჯის პროგრამა ეფექტური მმართველობისათვის
დეკემბერი 24, 2012

"გორდელერის კოლეჯი დემოკრატიული მმართველობისათვის" იწვევს საჯარო ან საზოგადოებრივ სექტორში მოღვაწე ახალგაზრდა ხელმძღვანელებს კვალიფიკაციის ასამაღლებელ სამკვირიან საერთაშორისო პროფესიული განვითარების პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად.
ვრცლად →