• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


გაიმართა ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია და ტრენინგი
ივლისი 22, 2013

საჯარო სამსახურის ბიუროს, USAID–ის და NATO–ს პროფესიული განვითარების პროგრამის ორგანიზებით გაიმართა ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელოს I ტომის პრეზენტაცია საჯარო უწყებებისთვის. სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ...
ვრცლად →
მრგვალი მაგიდა: ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის დანერგვა საქართველოში
ივლისი 16, 2013

საჯარო სამსახურის ბიუროსა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება - GIZ-ის ორგანიზებით, გაიმართა მრგვალი მაგიდა თემაზე - „ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის დანერგვა საქართველოში“.
ვრცლად →
გაეროს საჯარო სამსახურის ჯილდოს პრეზენტაცია არასამთავრობო ორგანიზაციებთან
ივლისი 8, 2013

საჯარო სამსახურის ბიურო გაეროს საჯარო სამსახურის ჯილდოს პრეზენტაციასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდა.
ვრცლად →
ტრენინგი ელექტრონულ მმართველობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
ივლისი 4, 2013

საქართველოს მთავრობის კანცელარიის, საჯარო სამსახურის ბიუროსა და ევროკავშირის პროგრამის ,,ელექტრონული მმართველობის ხელშეწყობა საქართველოში’’ ორგანიზებით მიმდინარეობს ტრენინგი ელექტრონულ მმართველობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
ვრცლად →