• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


გაფართოვდა იმ თანამდებობის პირთა წრე, ვისთვისაც სავალდებულოა დეკლარაციების შევსება
დეკემბერი 27, 2013

საჯარო სამსახურის ბიურომ გაითვალისწინა “ღია მმართველობის პარტნიორობის” ფარგლებში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების რეკომენდაციები; ასევე, ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ვალდებულებები და მოამზადა კანონპროექტი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში“ ცვლილებების შეტანის შესახებ. ცვლილება კანონში (N1661-Iს) 2013 წლის 29 ნოემბერს შევიდა და ის 2014 წლის 14 იანვრიდან ამოქმედდება.
ვრცლად →
სამუშაო შეხვედრა საჯარო სამსახურში ეთიკის სახელმძღვანელოს შემუშავების მიზნით
ნოემბერი 1, 2013

საჯარო სამსახურის ბიუროსა და გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ორგანიზებით გაიმართა ორდღიანი სამუშაო შეხვედრა ეთიკის საკითხებში სამაგიდო წიგნის შემუშავების მიზნით. ღონისძიებას უძღვებოდნენ გერმანიის dbb Academy-ის ექსპერტები.
ვრცლად →
შეხვედრა თემაზე: დასაქმების ელექტრონული პორტალის განვითარების სტრატეგიის გაცნობა და ერთიანი საჯარო პოლიტიკის შემუშავება-დანერგვა
ოქტომბერი 31, 2013

საჯარო სამსახურის ბიუროს ორგანიზებით, 2013 წლის 31 ოქტომბერს გაიმართა შეხვედრა თემაზე: „დასაქმების ელექტრონული პორტალის (www.hr.gov.ge) განვითარების სტრატეგიის გაცნობა და ერთიანი საჯარო პოლიტიკის შემუშავება-დანერგვა“.
ვრცლად →
გრძელდება მსჯელობა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის დანერგვის საკითხზე
სექტემბერი 18, 2013

საჯარო სამსახურის ბიუროს ორგანიზებით გაიმართა მორიგი მრგვალი მაგიდა თემაზე: “თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის დანერგვა საქართველოში“.
ვრცლად →