• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


სამუშაო შეხვედრა საჯარო სამსახურში კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების წესის შესახებ
მარტი 6, 2014

საჯარო სამსახურის ბიუროსა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ორგანიზებით გაიმართა სამდღიანი სამუშაო შეხვედრა საჯარო სამსახურში კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების წესების შემუშავების მიზნით.
ვრცლად →
საჯარო სამსახურის ბიუროს ახალი სერვისი - დეკლარაციების სისტემის მობილური ვერსია
მარტი 4, 2014

საჯარო სამსახურის ბიურო თანამდებობის პირებსა და მოქალაქეებს კიდევ ერთ ახალ სერვისს სთავაზობს. თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის ვებგვერდის მარტივად მოხმარება ახლა უკვე მობილური ტელეფონითაც არის შესაძლებელი.

ვრცლად →
კარლ–ფრიდრიხ გორდელერის კოლეჯის პროგრამა ეფექტური მმართველობისათვის
თებერვალი 7, 2014

"გორდელერის კოლეჯი დემოკრატიული მმართველობისათვის" იწვევს საჯარო ან საზოგადოებრივ სექტორში მოღვაწე ახალგაზრდა ხელმძღვანელებს კვალიფიკაციის ასამაღლებელ სამკვირიან საერთაშორისო პროფესიული განვითარების პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად.
ვრცლად →
გაფართოვდა იმ თანამდებობის პირთა წრე, ვისთვისაც სავალდებულოა დეკლარაციების შევსება
დეკემბერი 27, 2013

საჯარო სამსახურის ბიურომ გაითვალისწინა “ღია მმართველობის პარტნიორობის” ფარგლებში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების რეკომენდაციები; ასევე, ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ვალდებულებები და მოამზადა კანონპროექტი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში“ ცვლილებების შეტანის შესახებ. ცვლილება კანონში (N1661-Iს) 2013 წლის 29 ნოემბერს შევიდა და ის 2014 წლის 14 იანვრიდან ამოქმედდება.
ვრცლად →