• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


CSB ინოვაციურ პროექტს იწყებს „საჯარო სამსახურის რეფორმის იმპლემენტაციის პროცესში მმართველობის ახალი გზების დანერგვის ხელშეწყობა“
სექტემბერი 16, 2019

საჯარო მოხელეებს მიეცემათ შესაძლებლობა განავითარონ საკუთარი პროფესიული შესაძლებლობები, მიიღონ შესაბამისი ცოდნა, გაუზიარონ ერთმანეთს გამოცდილება, გაითავისონ საერთო ღირებულებები და შეიმუშავონ გუნდური მუშაობის პრინციპები.
ვრცლად →
HR ფორუმი - ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში არსებული გამოწვევების დაძლევის საუკეთესო ინსტრუმენტი
სექტემბერი 16, 2019

მიმდინარე ფორუმზე განხილვის ძირითად თემებს წარმოადგენდა შეფასების სისტემა. მხარეებმა ისაუბრეს იმის შესახებ, თუ რა ძირითადი გამოწვევების წინაშე დგანან საჯარო დაწესებულები და როგორია სამომავლო ხედვები.
ვრცლად →
პროფესიული განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს პირველი შეკრება
სექტემბერი 11, 2019

საჯარო სამსახურში დასაქმებული მოხელის პროფესიული განვითარება, მისი ხარისხიანი სწავლება და უნარ-ჩვევების ამაღლება: ეს და საჯარო სამსახურისთვის სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილეს მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოზე, რომლის მიზანიცაა მოხელეთა პროფესიული განვითარების პროცესის წარმატებულად წარმართვის უზრუნველყოფა.
ვრცლად →
ლიეტუველი ექსპერტების სემინარი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში
სექტემბერი 9, 2019

ჩვენი ბიუროს წარმატება თქვენთან ახლო და შედეგიან თანამშროილობაზეა დამოკიდებული. მიმდინარე რეფორმა თითოეული საჯარო მოხელის რეფორმაა და უნდა შეგასენოთ, რომ ამ კანონის იმპლემენტატორი თავად მოხელეა, რაც სწორი შეფასების გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა“ - ეკატერინე ქარდავა.
ვრცლად →