• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


შეფასების სისტემა ქმნის მუშაობის დასავლურ კულტურას - ეკატერინე ქარდავა
ივნისი 24, 2019

ეკატერინე ქარდავამ აღნიშნა, რომ შეფასების სისტემა არ უნდა იყოს აღქმული, როგორც რაიმე სადამსჯელო მექანიზმი, პირიქით, ეს უნდა გახდეს მოტივატორი დაქვემდებარებული თანამშრომლებისთვის და ქვეყნის სამსახურში მათი პროფესიონალიზმისა და მზადყოფნის ერთგვარი ინდიკატორი.
ვრცლად →
ქართული კანონმდებლობა ითვალისწინებს ევროპულ პრინციპებს
ივნისი 14, 2019

შეხვედრაზე აღინიშნა საქართველოს დიდი პროგრესი და წინ გადადგმული ნაბიჯები საჯარო სამსახურის რეფორმის გატარების პროცესში. ხაზი გაესვა ფაქტს, რომ ამ ეტაპზე ქართული კანონმდებლობა ამ კუთხით ითვალისწინებს ევროპულ პრინციპებს.
ვრცლად →
„საჯარო სექტორის მიმართ გაზრდილია ახალგაზრდების, როგორც ცნობიერება, ისე ინტერესი“ - ეკატერინე ქარდავა
ივნისი 7, 2019

„სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის საშუალებით, საჯარო სექტორმა კარი გაუღო ბაკალავრიატის, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების სტუდენტებს" - ეკატერინე ქარდავა
ვრცლად →
ევროპის საბჭოს ექსპერტების ტრენინგი ბიუროს თანამშრომლებისთვის
ივნისი 5, 2019

ორდღიან ტრენინგ პროგრამა თემაზე „თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის ეფექტიანი მონიტორინგი და ინტერესთა კონფლიქტის პრევენცია“
ვრცლად →