• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


ტრენინგი საჯარო სამსახურში სერტიფიცირების საკითხთან დაკავშირებით
სექტემბერი 13, 2016

მიმდინარე წლის 10 სექტემბერს სასტუმრო Holiday Inn-ში გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფინანსური მხარდაჭერით სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის წარმომადგენლებისათვის ჩატარდა ტრენინგი საჯარო სამსახურში სერტიფიცირების საკითხთან დაკავშირებით.
ვრცლად →
ტრენინგები ეთიკისა და მამხილებელთა დაცვის საკითხებში
აგვისტო 2, 2016

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ, ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, მიმდინარე წლის განმავლობაში, დაგეგმილია ტრენინგების ჩატარება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა თანამშრომლებისათვის.
ვრცლად →
საჯარო განხილვები საჯარო დაწესებულების წარმომადგენელთათვის
ივლისი 27, 2016

საჯარო სამსახურის ბიუროს ინიციატივით ჩატარდა "საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის გარდამავალი დებულებებით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტების ექვსი საჯარო განხილვა სამინისტროების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, საქართველოს პარლამენტის, სასამართლოების, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, ადგილობრივი თვითმმართველობებისა...
ვრცლად →
საჯარო განხილვა საჯარო დაწესებულების იურიდიული დეპარტამენტებისა და სამსახურების წარმომადგენელთათვის
ივლისი 26, 2016

საჯარო სამსახურის ბიუროს ინიციატივითა და NATO - საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამის (PDP) მხარდაჭერით, 26 ივლისს, ქალაქ თბილისში, გაიმართა "საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის გარდამავალი დებულებით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტების საჯარო განხილვა.
ვრცლად →