• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


შეხვედრა საჯარო მმართველობის რეგიონული სკოლის წარმომადგენლებთან
ივლისი 23, 2018

მიმდინარე წლის 20 ივლისს, საჯარო სამსახურის ბიუროში გაიმართა შეხვედრა საჯარო მმართველობის რეგიონული სკოლის (ReSPA) წარმომადგენლებთან.
ვრცლად →
სწავლების ფორუმი
ივნისი 6, 2018

მიმდინარე წლის 4 და 5 ივნისს სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს ინიციატივითა და ნატო-საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამის (PDP) მხარდაჭერით გაიმართა პროფესიული განვითარებისა და ადამიანური რესურსების მართვის ერთეულის წარმომადგენელთა ფორუმი.
ვრცლად →
საჯარო დაწესებულებების წარმომადგენლების ვიზიტი ესტონეთში
ივნისი 5, 2018

საჯარო სამსახურის ბიურო, ესტონეთის პოლიტიკის კვლევების ცენტრის დახმარებითა და ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განვითარებისა და ჰუმანიტარული დახმარების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით, ახორციელებს პროექტს - „საჯარო მოხელეთა სწავლების ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა საქართველოში“. პროექტი მიზნად ისახავს საჯარო მოხელეთა სწავლების საჭიროებების იდენტიფიცირებისათვის ერთიანი ფორმის შემუშავებასა და მის ელექტრონულ პროგრამაში ინტეგრირებას.
ვრცლად →