• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


საჯარო სამსახურის ბიუროსა და „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“-ს წარმომადგენლების შეხვედრა შშმ პირების საჯარო სამსახურში დასაქმების თაობაზე
ნოემბერი 30, 2018

მიმდინარე წლის 26 ნოემბერს, საჯარო სამსახურის ბიუროში გაიმართა შეხვედრა ა(ა)იპ - „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“-ს წარმომადგენლებთან.
შეხვედრის ფარგლებში, განხილულ იქნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დასაქმების საკითხი საჯარო სამსახურში. მხარეებმა იმსჯელეს დასაქმების თანაბარ შესაძლებლობებზე, აღნიშნული მიმართულებით არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებზე.

ვრცლად →
შეფასების პროცესის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოები
ნოემბერი 27, 2018

გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის UK aid -ის ხელშეწყობით, საჯარო სამსახურის ბიუროს ჩართულობით შეიქმნა შეფასების პროცესის ორი მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო. პუბლიკაციების მიზანია საჯარო დაწესებულებებში პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ცნობიერების ამაღლების გზით მიმდინარე შეფასების პროცესის ხელშეწყობა.
ვრცლად →
წლის განმავლობაში შესამოწმებელი თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების შერჩევისათვის დამოუკიდებელი კომისიის შექმნის მიზნით, განცხადებისა და შესაბამისი ინფორმაციის/ დოკუმენტაციის წარმოდგენის თარიღის განსაზღვრისა და კომისიაში გაწევრების პირობების შესახებ
ნოემბერი 26, 2018


წლის განმავლობაში შესამოწმებელი თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების შერჩევისათვის დამოუკიდებელი კომისიის შექმნის მიზნით, განცხადებისა და შესაბამისი ინფორმაციის/ დოკუმენტაციის წარმოდგენის დამატებითი ვადის განსაზღვრის შესახებ


ვრცლად →
„თანამედროვე მმართველობა და შესაძლებლობების განვითარება საჯარო სექტორში“ - ფინეთის საჯარო მმართველობის ინსტიტუტის (HAUS) სამუშაო შეხვედრა ადამიანური რესურსების მართვის წარმომადგენლებთან
ნოემბერი 22, 2018

ფინეთის საჯარო მმართველობის ინსტიტუტის (HAUS Finnish Institute of Public Management) პროექტის PADOS ორგანიზებითა და საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისა და საჯარო სამსახურის ბიუროს ჩართულობით 2018 წლის 20 ნოემბერს გაიმართა სამუშაო შეხვედრა - „თანამედროვე მმართველობა და შესაძლებლობების განვითარება საჯარო სექტორში“.
ვრცლად →