• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


შეხვედრა ლატვიის სახელმწიფო კანცელარიის წარმომადგენლებთან
სექტემბერი 16, 2016

2016 წლის 14-16 სექტემბერს, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა შეხვედრა ლატვიის სახელმწიფო კანცელარიის უფროსის, მარტინ კრიევენსის, ლატვიის სამთავრობო უწყებათა წარმომადგენლებისა და ლატვიის ექსპერტების მონაწილეობით.
ვრცლად →
ტრენინგი საჯარო სამსახურში სერტიფიცირების საკითხთან დაკავშირებით
სექტემბერი 13, 2016

მიმდინარე წლის 10 სექტემბერს სასტუმრო Holiday Inn-ში გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფინანსური მხარდაჭერით სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის წარმომადგენლებისათვის ჩატარდა ტრენინგი საჯარო სამსახურში სერტიფიცირების საკითხთან დაკავშირებით.
ვრცლად →
ტრენინგები ეთიკისა და მამხილებელთა დაცვის საკითხებში
აგვისტო 2, 2016

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ, ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, მიმდინარე წლის განმავლობაში, დაგეგმილია ტრენინგების ჩატარება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა თანამშრომლებისათვის.
ვრცლად →
საჯარო განხილვები საჯარო დაწესებულების წარმომადგენელთათვის
ივლისი 27, 2016

საჯარო სამსახურის ბიუროს ინიციატივით ჩატარდა "საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის გარდამავალი დებულებებით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტების ექვსი საჯარო განხილვა სამინისტროების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, საქართველოს პარლამენტის, სასამართლოების, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, ადგილობრივი თვითმმართველობებისა...
ვრცლად →