• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


ადამიანური რესურსების მართვის ფორუმი
ოქტომბერი 18, 2017

მიმდინარე წლის 17 ოქტომბერს სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს ინიციატივითა და NATO - საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამის (PDP) მხარდაჭერით, სასტუმროში "ჰუალინგი" გაიმართა ადამიანური რესურსების მართვის მორიგი ფორუმი.
ვრცლად →
ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირების სტანდარტი
სექტემბერი 5, 2017

საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის 2017 წლის 31 აგვისტოს №474/სა ბრძანებით დამტკიცდა საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირების სტანდარტი. აღნიშნული სტანდარტის მოქმედება ვრცელდება ყველა იმ ორგანიზაციაზე, რომელში მუშაობაც "საჯარო სამსახურის შესახებ" 2015 წლის 27 ოქტომბრის საქართველოს კანონის შესაბამისად ითვლება საჯარო სამსახურად.
ვრცლად →
შესრულებული სამუშაოს შეფასების ტრენინგი
სექტემბერი 5, 2017

საჯარო სამსახურის ბიუროს ინიციატივითა და GIZ-ის პროგრამის "ადგილობრივი თვითმმართველობა სამხრეთ კავკასიაში" ორგანიზებით 2017 წლის აგვისტოში ჩატარდა შესრულებული სამუშაოს შეფასების პილოტური ტრენინგი შიდა ქართლის, სამცხე ჯავახეთისა და კახეთის ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისათვის, რომლის ფარგლებშიც გადამზადდა 100 საჯარო მოხელე.
ვრცლად →
ტრენინგი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის სიახლეებთან დაკავშირებით
სექტემბერი 5, 2017

მიმდინარე წლის 3-4 სექტემბერს, სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს ინიციატივითა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფინანსური მხარდაჭერით ქ. ბორჯომში ჩატარდა ტრენინგი "საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონის სიახლეებთან დაკავშირებით.
ვრცლად →