• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


პროექტის „ცნობიერების ამაღლება „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის სიახლეებსა და კორუფციის პრევენციის მექანიზმებზე“ შემაჯამებელი ღონისძიება
დეკემბერი 22, 2017

2017 წლის 19 დეკემბერს სასტუმროში "ჰოლიდეი ინნ" საჯარო სამსახურის ბიურომ შეაჯამა 2017 წელს პროექტის ფარგლებში ჩატარებული საქმიანობა, რომელიც მიზნად ისახავდა საჯარო მოხელეების ცნობიერების ამაღლებას "საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს ახალი კანონისა და ანტი-კორუფციული მექანიზმების თაობაზე.
ვრცლად →
ტრენინგების ციკლი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის სიახლეები და კორუფციის პრევენციის მექანიზმები
ოქტომბერი 24, 2017

საჯარო სამსახურის რეფორმის ფარგლებში განხორციელებულ სიახლეებთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლების მიზნით, სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო, "გაეროს განვითარების პროგრამასთან (UNDP)" თანამშრომლობით, ახორციელებს პროექტს - "საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის სიახლეები და კორუფციის პრევენციის მექანიზმები".
ვრცლად →