• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


IDFI – ის კვლევის მიხედვით, საჯარო სამსახურის ბიურო ყველაზე ღია საჯარო დაწესებულებად დასახელდა
მაისი 3, 2019

საჯარო სამსახურის ბიურომ IDFI-ის კვლევის მიხედვით, უმაღლესი ქულებითა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 100%-იანი მაჩვენებელით პირველი ადგილი დაიკავა.
ვრცლად →
სასწავლო დაწესებულებების მიერ 2019 წლის 23 აპრილის მდგომარეობით შემოთავაზებული სასწავლო პროგრამების სია
აპრილი 24, 2019

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 22 მაისის #242 დადგენილების მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ 2019 წლის 23 აპრილის მდგომარეობით სასწავლო დაწესებულებების მიერ საჯარო სამსახურის ბიუროში წარმოდგენილი სასწავლო პროგრამების ჩამონათვალს.
ვრცლად →
პროფესიული საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების საჭიროებები
აპრილი 22, 2019

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 22 მაისის #242 დადგენილების მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, წარმოგიდგნეთ 2019 წლის 19 აპრილის მდგომარეობით საჯარო სამსახურის ბიუროში საჯარო დაწესებულებების მიერ წარმოდგენილ პროფესიული განვითარების გეგმებს.
ვრცლად →
პროფესიული საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების საჭიროებები
აპრილი 4, 2019

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 22 მაისის #242 დადგენილების მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, წარმოგიდგნეთ 2019 წლის 3 აპრილის 15:00 საათის მდგომარეობით საჯარო სამსახურის ბიუროში საჯარო დაწესებულებების მიერ წარმოდგენილ პროფესიული განვითარების გეგმებს.
ვრცლად →