• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


საჯარო განხილვა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებებისა და საქართველოს საკონსტუტიციო სასამართლოს წარმომადგენელთათვის
ივლისი 16, 2016

საჯარო სამსახურის ბიუროს ინიციატივითა და USAID-ის პროექტ "დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის" (GGI) მხარდაჭერით, 16 ივლისს, ქალაქ ქობულეთში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებებისა და საქართველოს საკონსტუტიციო სასამართლოს წარმომადგენელთათვის, გაიმართა საჯარო განხილვა.
ვრცლად →
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს წარმომადგენლების ვიზიტი ლიტვაში
ივლისი 14, 2016

2016 წლის 11 ივლისიდან 13 ივლისის ჩათვლით, სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსი ეკატერინე ქარდავა და მისი მოადგილე მაია დვალიშვილი, ნატო - საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამის მენეჯერ მერი გაბაშვილთან ერთად, სამუშაო ვიზიტით ლიტვაში იმყოფებოდნენ.
ვრცლად →
სამუშო შეხვედრა SIGMA-ს ექსპერტებთან
ივლისი 7, 2016

2016 წლის 4-7 ივლისს, სასტუმრო რადისონში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა SIGMA-ს (ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) ტექნიკური დახმარების სამსახური) ექსპერტების ჩართულობით, რომელიც მიზნად ისახავდა "საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს ახალი კანონის გარდამავალი დებულებებით ნაკისრი ვალდებულების შესასრულებლად...
ვრცლად →
ტრენინგები ეთიკისა და მამხილებელთა დაცვის საკითხებში
ივნისი 16, 2016

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ, ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, მიმდინარე წლის განმავლობაში, დაგეგმილია ტრენინგების ჩატარება ცენტრალური ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ყველა ორგანოს, ასევე, სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი და დამოუკიდებელი სტატუსის მქონე ყველა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სულ მცირე ორი თანამშრომლისათვის.
ვრცლად →