„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედების გადავადება


გააზიარე:


გაცნობებთ, რომ საქართველოს 2015 წლის 27 ოქტომბრის კანონი "საჯარო სამსახურის შესახებ", საქართველოს პარლამენტის მიერ 2016 წლის 21 დეკემბერს მიღებული ცვლილებებით ამოქმედდება 2017 წლის 1 ივლისს.

კანონის ამოქმედების გადავადება არ ეხება თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის ამსახველი დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის ძალაში შესვლას, რომლის განხორციელების დაწყებაც დაგეგმილია 2017 წლის 1 იანვრიდან.