საჯარო განხილვა პოლიტიკის განმსაზღვრელი დეპარტამენტების, დონორი ორგანიზაციებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისთვის


გააზიარე:


საჯარო სამსახურის ბიუროს ინიციატივითა და NATO - საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამის (PDP) მხარდაჭერით, 21 ივლისს, თბილისში, გაიმართა "საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის გარდამავალი დებულებით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტების მორიგი საჯარო განხილვა.

შეხვედრას ესწრებოდნენ სამინისტროს პოლიტიკის განმსაზღვრელი დეპარტამენტების, დონორი ორგანიზაციებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები.

საჯარო სამსახურის ბიურო მადლობას უხდის თითოეულ მონაწილეს და NATO - საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამას (PDP), განხილვის ორგანიზებისა და მასში მონაწილეობისათვის.