ტრენინგი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის სიახლეებთან დაკავშირებით


გააზიარე:


მიმდინარე წლის 3-4 სექტემბერს, სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს ინიციატივითა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფინანსური მხარდაჭერით ქ. ბორჯომში ჩატარდა ტრენინგი "საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონის სიახლეებთან დაკავშირებით. ტრენინგს ესწრებოდნენ მოსამართლეები და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები.

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო მადლობა უხდის გაეროს განვითარების პროგრამას (UNDP) ფინანსური მხარდაჭერისთვის.