დეპარტამენტის უფროსი


გააზიარე:


ირმა მიქაძე

დაბადების თარიღი:

1980 წლის 4 ივლისიგანათლება:

1997-2001 წლებში სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამაზე


2001-2003 წლებში სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის მაგისტრატურის საფეხურზესამუშაო გამოცდილება:

2004-2005 წლებში მუშაობდა ფსიქოლოგის პოზიციაზე ნარკოლოგიის კვლევით ინსტიტუტში;


2005-2006 წლებში ეკავა ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თანამდებობა არასამთავრობო ორგანიზაციაში „ჰუმანი“;


2006-2007 წლებში წლებში მუშაობდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალი გზაში“ ფსიქოლოგის თანამდებობაზე;


2007 წელს მუშაობდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალ ვექტორში“ ფსიქოლოგის პოზიციაზე;


2007-2008 წლებში ეკავა „ჯიპისის“ ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტის თანამდებობა;


2008-2010 წლებში იყო „ჯიპისი აფთიაქის“ ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი;


2010-2015 წლებში ეკავა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის მრჩეველის თანამდებობა;


2015 წლის თებერვალში დაინიშნა საჯარო სამსახურის ბიუროს საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსად.ენები:

ინგლისური, რუსული
საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელ-ფოსტა: imikadze@csb.gov.ge
ტელ: +995 32 2192727 (133)