საჯარო მოხელეთა ტრეინინგი ლიდერულ უნარებში


გააზიარე:


სახელმწიფო უწყებების შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფების უფროსები ლიდერული უნარების ტრეინინგს დაესწრნენ, რომელიც საჯარო სამსახურის ბიუროს ინიციატივითა და USAID-ის დემოკრატიული მმართველობის პროგრამის მხარდაჭერით განხორციელდა.

ტრეინინგის თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილში შედიოდა შემდეგი საკითხები: ლიდერობის არსი (ძირითადი განმარტებები), უმთავრესი თეორიები (ლიდერობა და მენეჯმენტი), მენეჯერული ფუნქციები და როლი ძალაუფლებისა და ზეგავლენის საკითხებში, უფლებების დელეგირება და სხვა.

ტრეინინგ კურსს უძღვებოდნენ USAID-ის საერთაშორისო ექსპერტი, ქალბატონი მაირა შიპლეტი და CTC-ის ტრენერი, ქალბატონი თამარ ცირეკიძე-ვორისეკი.

ტრენინგმა წარმატებით ჩაიარა. მონაწილეებს გადაეცათ სერთიფიკატები. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, საჯარო სამსახურის ბიურო მიმდინარე წლის თებერვალსა და მარტში კვლავ განაგრძობს საჯარო მოხელეთა გადამზადებას.