ფინანსური ანგარიშგება


გააზიარე:


სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმების შესახებ (2019 წლის I კვარტალი)

სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმების შესახებ (2019 წლის II კვარტალი)

სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმების შესახებ (2018 წლის I კვარტალი)


სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმების შესახებ (2018 წლის II კვარტალი)


სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმების შესახებ (2018 წლის III კვარტალი)


სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმების შესახებ (2018 წლის IV კვარტალი)

სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმების შესახებ (2017 წლის I კვარტალი)


სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმების შესახებ (2017 წლის II კვარტალი)


სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმების შესახებ (2017 წლის III კვარტალი)


სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმების შესახებ (2017 წლის IV კვარტალი)


სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმების შესახებ (2016 წლის I, II, III და IV კვარტალი)


სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმების შესახებ (2015 წლის I, II, III და IV კვარტალი)


სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმების შესახებ (2014 წლის I, II, III და IV კვარტალი)


სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმების შესახებ (2011-2013წლის)


ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან (2016 წლის I, II, III და IV კვარტალი)


ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ (01/01/2014-დან 01/10/2014-მდე)

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ (01/01/2013-დან 01/01/2014-მდე)


ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ (01/01/2012-დან 01/01/2013-მდე)


ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ (01/01/2011-დან 01/01/2012-მდე)

ინფორმაცია გაცემული სარგოს,დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2019 წლის I კვარტალი


ინფორმაცია გაცემული სარგოს,დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2018 წლის I კვარტალი


ინფორმაცია გაცემული სარგოს,დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2018 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს,დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2018 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს,დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2018 წლის IV კვარტალი


ინფორმაცია გაცემული სარგოს,დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2017 წლის I კვარტალი


ინფორმაცია გაცემული სარგოს,დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2017 წლის II კვარტალი


ინფორმაცია გაცემული სარგოს,დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2017 წლის III კვარტალი


ინფორმაცია გაცემული სარგოს,დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2017 წლის IV კვარტალი


ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2016 წლის I, II, III და IV კვარტალი


ინფორმაცია გაცემული სარგოს,დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2015 წლის I, II, III და IV კვარტალი


ინფორმაცია გაცემული სარგოს,დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2014 წლის I, II, III და IV კვარტალი


ინფორმაცია გაცემული სარგოს,დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2011-2013წლის

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით - 2019 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით - 2019 წლის II კვარტალი


ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით - 2018 წლის I კვარტალი


ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით - 2018 წლის II კვარტალი


ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით - 2018 წლის III კვარტალი


ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით - 2018 წლის IV კვარტალი


ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით - 2017 წლის I კვარტალი


ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით - 2017 წლის II კვარტალი


ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით - 2017 წლის III კვარტალი


ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით - 2017 წლის IV კვარტალი


ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით - 2016 წლის I, II, III და IV კვარტალი


ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით - 2015 წლის I, II, III და IV კვარტალი


ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით - 2014 წლის I, II, III და IV კვარტალი


ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით - 2011-2013წლისსსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს ბალანსზე რიცხული ავტო-სატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი (2015 წელი)


სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს ბალანსზე რიცხული ავტო-სატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი (2014 წელი)სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს ბალანსზე რიცხული ავტო-სატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი - 2011-2013წლისინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ საწვავის მოხმარებაზე ჯამურად გაწეული ხარჯის შესახებ (2015 წელი)ინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ საწვავის მოხმარებაზე ჯამურად გაწეული ხარჯის შესახებ (2014 წელი)ინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ საწვავის მოხმარებაზე ჯამურად გაწეული ხარჯის შესახებ - 2011-2013წლისინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად (2015 წელი)ინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად (2014 წელი)ინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად - 2011-2013წლისინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ (2015 წელი)


ინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ (2014 წელი)ინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ - 2011-2013წლისინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) ჯამურად გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ (2015 წელი)


ინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) ჯამურად გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ (2014 წელი)ინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) ჯამურად გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ -2011-2013წლის

ინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ (2019 წელი I კვარტალი)

ინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ (2019 წელი II კვარტალი)


ინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ (2018 წელი I კვარტალი)


ინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ (2018 წელი II კვარტალი)


ინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ (2018 წელი III კვარტალი)


ინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ (2018 წელი IV კვარტალი)


ინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ (2017 წელი I კვარტალი)


ინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ (2017 წელი II კვარტალი)


ინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ (2017 წელი III კვარტალი)


ინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ (2017 წელი IV კვარტალი)


ინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ (2016 წელი I, II, III და IV კვარტალი)


ინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ (2015 წელი I, II, III და IV კვარტალი)ინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ (2014 წელი I, II, III და IV კვარტალი)


ინფორმაცია უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ (ლარი) - 2015 წელი


ინფორმაცია სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა (2015 წელი)ინფორმაცია სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა (2014 წელი)


ინფორმაცია უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ (2014 წელი)


ინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ (საქართველოს პრემიერ მინისტრის ბრძანება)


ინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ - 2011-2013წლის