საკადრო უზრუნველყოფა


გააზიარე:


ადმინისტრაციულ ორგანოში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი და კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა - 2018 წელი


ადმინისტრაციულ ორგანოში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი და კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა - 2018 წელი


ადმინისტრაციულ ორგანოში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი და კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა - 2014 წელიადმინისტრაციულ ორგანოში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი და კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა - 2013 წელითანამშრომელთა რაოდენობა და გენდერული ბალანსი - 2014 წელი (საშ. მაჩვენებელი)თანამშრომელთა რაოდენობა და გენდერული ბალანსი - 2013 წელი (საშ. მაჩვენებელი)თანამშრომელთა რაოდენობა და გენდერული ბალანსი - 2012 წელი (საშ. მაჩვენებელი)