განხორციელებული პროექტები


გააზიარე:


ჩვენს მიერ განხორციელებული პროექტები.

კანონპროექტები:


კონკურსი ახალგაზრდები საჯარო სამსახურის განვითარებისათვისკონკურსი "შენი იდეა ბიუროს"საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (ივნისი, 2013),საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ (ივნისი, 2013)საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (ივლისი, 2012)"საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (ივლისი, 2012)მამხილებელთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი (აპრილი, 2012)საჯარო სამსახურის კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებები ქრონოლოგიური პრინციპით (2004-2012)კვლევები:


საჯარო დაწესებულებებში ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელოსაჯარო სამსახურის ეთიკის საბჭო: ევროპის ქვეყნების გამოცდილების მიმოხილვა (ბრიტანეთი, ლიტვა, ლატვია, რუმინეთი, სლოვენიის რესპუბლიკა, თურქეთი) (2013)ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკის მიმოხილვა საჯარო სამსახურებში: ამერიკის შეერთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო, თურქეთი, გერმანია და საქართველო (ივნისი, 2013)თანამდებობის პირთა შემოსავლებისა და ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების შემოწმების მექანიზმები (იანვარი,2013)კვლევა საჯარო სამსახურში აღმასრულებელი და პოლიტიკური ნაწილების გამიჯვნაზე (იანვარი,2013)მამხილებელთა დაცვის პრაქტიკის მიმოხილვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გაერთიანებულ სამეფოში, ავსტრალიასა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში (მოლდოვა, სლოვენია, ხორვატია) (2013)თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების წარდგენის წესი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოში (2013)ანაზღაურების სისტემები საჯარო სამსახურში (შედარებითი ანალიზი: ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, სლოვაკეთი, გაერთიანებული სამეფო, საქართველო) (2013)სამუშაოს შეფასების მეთოდები და სისტემები (2011)ტრეინინგ მოდული საჯარო მოხელეების ეთიკისა და ინტერესთა შეუთავსებლობის საკითხებზე (2012)ადამიანური რესურსების მართვის სისტემები საქართველოს საჯარო სტრუქტურებში (2011)საჯარო სამსახურის შეფასების სისტემები ფინეთში (2010)საჯარო სამსახურის შეფასების სისტემები ლატვიაში (2010)საჯარო სამსახურის რეფორმების კვლევა (2011)საჯარო სამსახურის სისტემა ჰონგკონგში, სინგაპურში, ტაივანსა და კორეაში (2011)საჯარო სამსახურების საქმისწარმოების მენეჯერთა შეხვედრის ანგარიში (2011)საჯარო სამსახურების ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერთა შეხვედრის ანგარიში (2011),,საჯარო სამსახურის შესახებ" და ,,ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ" საქართველოს კანონებში განხორციელებული ცვლილებები (2004-2012)საჯარო სამსახურის სისტემა ჰონგკონგის სპეციალურ ადმინისტრაციულ რეგიონში (2011)საჯარო სამსახურის ბიუროს ძირითადი პრიორიტეტები ადამიანური რესერსების მართვის მიმართულებით (2011)