სასწავლო დაწესებულებების მიერ 2019 წლის 8 მაისის მდგომარეობით შემოთავაზებული სასწავლო პროგრამების სია


გააზიარე:


საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 22 მაისის #242 დადგენილების მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ 2019 წლის 8 მაისის მდგომარეობით სასწავლო დაწესებულებების მიერ საჯარო სამსახურის ბიუროში წარმოდგენილი სასწავლო პროგრამების ჩამონათვალს.

სასწავლო დაწესებულებების მიერ 2019 წლის 8 მაისის მდგომარეობით შემოთავაზებული სასწავლო პროგრამების სია