სასწავლო დაწესებულებების მიერ 2019 წლის 23 აპრილის მდგომარეობით შემოთავაზებული სასწავლო პროგრამების სია


გააზიარე:


საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 22 მაისის #242 დადგენილების მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ 2019 წლის 23 აპრილის მდგომარეობით სასწავლო დაწესებულებების მიერ საჯარო სამსახურის ბიუროში წარმოდგენილი სასწავლო პროგრამების ჩამონათვალს.

სასწავლო დაწესებულებების მიერ 2019 წლის 23 აპრილის მდგომარეობით შემოთავაზებული სასწავლო პროგრამების სია