სამუშაო შეხვედრა „საჯარო სამსახურის შესახებ“ ახალი კანონის ამოქმედებამდე განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ


გააზიარე:


საჯარო სამსახურის ბიურო აგრძელებს სამუშაო შეხვედრებს "საჯარო სამსახურის შესახებ" ახალი კანონის ამოქმედებამდე განსახორციელებელი ღონისძიებების გაცნობის მიზნით. აღნიშნულთან დაკავშირებით 2017 წლის 11 მაისს გაიმართა შეხვედრა აღმოსავლეთ საქართველოს თვითმმართველობებისა და გუბერნატორის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან.

საჯარო სამსახურის ბიურო მადლობას უხდის გაეროს განვითარების ფონდს გაწეული დახმარებისთვის.