რეფორმა საჯარო სამსახურში


გააზიარე:


გამჭვირვალე, ანგარიშვალდებული და ხარისხზე ორიენტირებული საჯარო სამსახური უდავოდ წარმოადგენს თანამედროვე საზოგადოების საყრდენს მსოფლიოს ყველა დემოკრატიულ სახელმწიფოში. რეფორმის მიზანია სახელმწიფო ინსტიტუტების ეფექტური და გამჭვირვალე მექანიზმების შექმნა და ამავე დროს, მოქალაქეთა სამართლიანი და თანასწორი მომსახურების უზრუნველყოფა. ქმედითი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბება ასევე მნიშვნელოვანია ვროპულ და ევრო–ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მიზნით. საქართველოს ნაკისრი აქვს საჯარო სამსახურის რეფორმირების ვალდებულება არაერთ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან: ევროკავშირი, ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში (ENP); ჩრდილო–ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია (NATO), წლიური სამოქმედო პროგრამის ფარგლებში (ANP); ღია მმართველობის პარტნიორობა (OGP) და სხვა. საჯარო სამსახურის რეფორმის ფრაგლებში განხორციელებული მრავალი წარმატებული ინიციატივის მიუხედავად, საქართველოში საჯარო სამსახური კვლავ დგას მრავალი გამოწვევის წინაშე. საჯარო სამსახურის ბიურო საჯარო სამსახურის რეფორმის შემდგომი მიზნების მისაღწევად მუშაობას აგრძელებს ოთხი ძირითადი მიმართულებით: