პროფესიული საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების საჭიროებები


გააზიარე:


საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 22 მაისის #242 დადგენილების მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, წარმოგიდგნეთ 2019 წლის 19 აპრილის მდგომარეობით საჯარო სამსახურის ბიუროში საჯარო დაწესებულებების მიერ წარმოდგენილ პროფესიული განვითარების გეგმებს.

ინფორმაცია იმ საჯარო ორგანიზაციების პროფესიული განვითარების საჭიროებებზე, რომლებიც არ არის ასახული მოცემულ დოკუმენტში ბიუროს მიერ დამატებით იქნება გასაჯაროებული შესაბამისი დაწესებულებების მხრიდან მისი წარმოდგენისთანავე.

პროფესიული საჯარო მოხელეების 2019 წლის პროფესიული განვითარების გეგმები (19.04.2019 მდგომარეობით)