მოხელის პროფესიული განვითარების სახელმძღვანელო


გააზიარე:


გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის UK aid-ის ხელშეწყობით, საჯარო სამსახურის ბიუროსთან თანამშრომლობით შეიქმნა მოხელის პროფესიული განვითარების სახელმძღვანელო.

სახელმძღვანელო მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის პროფესიული განვითარების არსი და მნიშვნელობა, პროფესიული განვითარების მეთოდები და ფორმები, პროფესიული განვითარების საჭიროებების ანალიზი, მათი იდენტიფიცირება და ა.შ. აღნიშნული ინფორმაცია დაეხმარება ადამიანური რესურსების მართვის სფეროს წარმომადგენლებს პროფესიული განვითარების სწორად წარმართვაში.

პროფესიული განვითარების სახელმძღვანელო