გაინტერესებთ თუ როგორ წარმართოთ გასაუბრება? მაშინ ნახეთ ეს ვიდეო!


გააზიარე:


წინამდებარე მოკლე ვიდეო ინსტრუქცია წარმოადგენს საჯარო სამსახურის ბიუროს, მართვის აკადემიისა და ნატოს პროფესიული განვითარების პროგრამის თანამშრომლობის პროდუქტს, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს საჯარო სამსახურის რეფორმის განხორციელებას საჯარო დაწესებულებებში ადამიანური რესურსების მართვის ხარისხის გაუმჯობესების გზით. უყურეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები ვიდეოს შესახებ!

დიდ მადლობას მოვახსენებთ ყველას, ვინც ჩართული იყო ვიდეოს მომზადების პროცესში!