სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს მონაწილეობა „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ (OGP) გლობალურ სამიტში და რუმინეთის ეროვნულ ანტიკორუფციულ სააგენტოსთან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი


Share this Page:


Under Construction