საჯარო სამსახურის ბიურო არ ეთანხმება „ღია საზოგადოების ფონდის“ კვლევაში მოცემულ ფაქტობრივ მონაცემებს


Share this Page:


Under Construction